NOVINKY

Prečo stúpne cena nerezových produktov – stĺpikov, zábradlia, madiel…?

Určite ste si všimli, že cena nerezových výrobkov – či už to sú nerezové polotovary, nerezové stĺpiky alebo nerezový spojovací materiál – stúpa.

Daná situácia je spôsobená mnohými faktormi. Stúpa cena práce, od roku 2019 10-násobne vzrástla cena prepravy, cena energií sa nadmerne zvýšila a nemalú úlohu v tom zohrávajú aj prerušené dodávateľské reťazce v dôsledku pandémie COVID 19. Tieto dôvody sú globálne, nedajú sa ovplyvniť, len akceptovať. Na konečnú cenu však nemajú tak výrazný vplyv ako nariadenia z EÚ.

Všetko sa to začalo v roku 2018, v úradnom vestníku z marca 2018 sa dočítame:

‚‚Na základe informácií, ktoré má Európska komisia (ďalej len „Komisia“) k dispozícii, vrátane zavedených kontrolných opatrení (1), sa zistilo, že dovoz určitých výrobkov z ocele sa v poslednom čase výrazne zvýšil, z čoho vyplýva, že existuje dostatočný dôkaz o tom, že smer vývoja dovozu si zrejme vyžaduje zavedenie ochranných opatrení. Komisia preto rozhodla začať ex officio ochranné prešetrovanie v zmysle článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/478 (2) a článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/755 (3).‘‘

‚‚Z informácií, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vyplýva, že celkový objem dovozu dotknutých výrobkov sa v období rokov 2013 – 2017 zvýšil zo 17,8 mil. ton na 29,3 mil. ton. Dovoz dotknutých výrobkov sa medzi rokmi 2013 a 2016 zvýšil o približne 65 %. K hlavnému nárastu dovozu došlo v roku 2015 a predovšetkým v roku 2016, v ktorom dosiahol objem 28,6 mil. ton. Objem dovozu dotknutých výrobkov zostal odvtedy na značne vysokej úrovni. Okrem toho došlo v absolútnom vyjadrení k náhlemu, nedávnemu, výraznému a prudkému nárastu objemu dovozu každého z dotknutých výrobkov. Okrem toho Komisia tiež poznamenáva, že celkový dovoz dotknutých výrobkov vzrástol aj v relatívnom vyjadrení, t. j. zo 7,3 % na 11,6 %, pokiaľ ide o výrobu, a z 12,2 % na 17,6 %, pokiaľ ide o spotrebu. V oboch prípadoch sa toto zvýšenie prejavilo v období rokov 2014-2016, po ktorom zostal dovoz na relatívne vysokej úrovni. Zdá sa, že zvýšenie dovozov je dôsledkom neočakávaného vývoja, ako napr. celosvetovej nadmernej kapacity vo výrobe ocele a obchodných opatrení, ktoré v predchádzajúcich rokoch prijalo viacero tretích krajín v reakcii na uvedenú celosvetovú nadmernú kapacitu.‘‘

Dokonané v júni 2018 kedy sa vo vykonávacom nariadení objavili kvóty, ktoré sa niekoľko krát aktualizovali, až sa to nakoniec pretavilo do najnovšej verzie vo vykonávacom nariadení.

Nad správnosťou týchto krokov môžeme len špekulovať, argumenty pre a proti sú spísane v odkazovaných nariadeniach. Čitateľ si na to môže vytvoriť vlastný názor. Spôsob prešetrovania – kedy EÚ rozpošle výrobcom v rámci únie dotazníky, s cieľom zistiť, či im vadí konkurencia z krajín mimo EÚ, má však dopredu jasný výsledok…

PRÍKLAD:

Vykonávacie nariadenie, ktoré sa premietlo do konkrétnych colných kvót si rozoberieme na príklade tarify na Ostatné zvárané rúrky – číslo 098949.

Ostatné zvárané rúrky – v colnom sadzobníku HS kódy 7306 xx xx – pre čitateľa možno niečo abstraktné, no jedná sa vlastne o tie rúrky, ktoré sa používajú ako základný materiál na výrobu madiel, výrobu guľatých stĺpikov zábradlia či menšie priemery na výplň týchto zábradlí.

Táto kvóta bola pre Čínu nastavená na objem cez 6 000 ton za kvartál. Zdá sa to ako veľa, no treba mať na pamäti že toto číslo sa delí pre celú EU, na ¼ roka.

Do jedného kontajnera sa zmestí 24 ton nákladu, teda ak všetko zaokrúhlime a budeme počítať so 6000 ton, vydelené 24, je rovných 250. Čiže 250 kontajnerov s nerezovými trubkami z Číny pre všetky krajiny EÚ.

Obrázok 1 – ak sa Googlu opýtame koľko kontajnerov dokáže loď uniesť

Väčšine čitateľov je dobre známa stránka flightradar24 – snáď každý z nás tam niekedy hľadal lietadlo blízkej osoby, keď išla na dovolenku a pod. Existuje však aj podobná stránka, ktorá sa zameriava na dopravu na vode – marinetraffic.com – a pri pohľade na mapku, je skoro každá zelená bodka nákladná loď prevážajúca tisíce a tisíce kontajnerov. Teraz sa tých 250, ktoré môžu byť pokojne na jedinej lodi, zdá aj nezainteresovanej osobe veľmi málo.

Ďalšia podstatná vec, ktorú si treba uvedomiť, je samotných 24 ton – toľko sa preváža kontajnermi (kvôli žeriavom, ktoré ich dvíhajú; kamiónom, ktoré ich potom prepravujú a pod.), no ani zďaleka sa nejedná o kontajner plný. Pri tak ťažkom materiáli akým je nerez, je zaplnený možno do 1/3 svojej objemovej kapacity.

Z vyššie uvedeného je jasné, že kvóty sú nastavené príliš nízko. Čo sa s nimi dialo v reálnom čase, rozpíšem chronologicky:

Kvóta platná od 01.04.2021 do 30.06.2020 sa vyčerpala 14.06.2021 – teda za 74 dní

Kvóta platná od 01.07.2021 do 30.09.2021 sa vyčerpala 16.08.2021 – teda za 46 dní

Kvóta platná od 01.10.2021 do 31.12.2021 sa vyčerpala 22.10.2021 – teda za 21 dní

A konečne:

Kvóta platná od 01.01.2022 do 31.03.2022 sa vyčerpala 04.01.2022 – teda za 3 dni,

pričom nutné podotknúť, že 1. a 2. 1. 2022 bol víkend.

Všetky nerezové trubky dovezené z Číny po 4. 1. 2022 teda podliehajú dodatočnému precleniu – rovných 25%. Nie je potrebné vysvetľovať, že ak sa zvýši cena základnej zložky pri nákupe od výrobcu – o 1/4, premietne sa to na všetky ďalšie produkty, kde sa táto trubka používa. To by znamenalo zvýšenie o ¼ v ideálnom prípade, teda ak by importér bol priamo aj výrobcom daných výrobkov. Reálne dodávateľské vzťahy sú však komplikovanejšie a viac rozvetvené.  

Treba si uvedomiť, že nikto nevie naplánovať dovoz tovaru do Európy tak, aby stihol začiatok týchto kvót. Vec sa má tak, že ak niekto prepasie svoju kvótu, kontajner s trubkami čaká niekde v colnom sklade do času, kým nabehnú nové kvóty – na preclenie. To je aj hlavný dôvod prečo sa každá nová kvóta minie skôr. Toto vytvára ďalšie dodatočné náklady na stojné v spomínanom sklade a na prenájom kontajnera od lodiara – táto doba je štandardne ohraničená.

Toto všetko plánovanie a státie v skladoch však vo svetle posledného prideľovania kvót neplatí. Keď nerátame víkend, tak sa v podstate vyčerpali za 1, max. 2 dni.  

Čo nás teda čaká? Nevidíme reálnu možnosť na to, aby boli ceny stabilné, budú rásť. V súvislosti s ďalšími plánovanými clami na spojovací materiál budú rásť určite. Ako veľmi, to si nikto netrúfa odhadnúť. Naša spoločnosť sa snaží minimalizovať dopad týchto zdražovaní na zákazníka. Naše marže sú na historickom minime a našťastie – máme slušné skladové zásoby.

Naše odporúčanie je nasledovné – ak uvažujete nad nerezovým zábradlím, madlom alebo iným antikorovým príslušenstvom – správny čas na jeho kúpu je práve teraz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *