Ktoré dvere sú PRAVÉ a ktoré ĽAVÉ? Označenie pántov a správne určenie verzie dverí

Pre správne určovanie verzie výrobku je dôležité postaviť sa pred dvere tak, aby ste dvere otvárali k sebe, a aby pánty boli viditeľné:

Na trhu sú verzie výrobkov PRAVÉ / ĽAVÉ označené nasledovne:

Verzia PRAVÉ:                   P–Pravé
R – Right
DX – destra

Verzia ĽAVÉ:                     L – ľave / Levé / Left
SX – sinistra

Zdieľať obsah

Vložiť komentár